Skip to content

Projektledare

Rollen som projektledare är relativt ny för mig, och det projekt jag har tagit störst ansvar i presenteras nedan.

IM Pro (2022)

IM Pro var ett tvärkonstnärligt projekt där tre konstnärliga ledare (bild nedan) ledde tvärkonstnärliga improvisationsworkshops med unga. Vi lärde ut DJ-kunskaper, pianospel och dans. Projektet ägdes av KF Kretsen, och vi samarbetade med Kulturskolan i Umeå och Kulturakademin i Storuman.

Jag var även projektledare, och skötte allt från kommunikation, planering till samordning.

Fotograf: Joachim Lundqvist. I bild presenteras (från vänster): Robin Lilja, Erik Emanuelsson och Tekla Andersson.